ЗА САЙТА

http://www.sme-analysis.com/%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b0/

Сайтът е разработен с цел да представи най-подробно и съдържателно Финансовия Анализ на Малки и Средни Предприятия. Представени са по секции анализираните финансови отчети, изготвянето на прогноза, на база финансови отчети, прогнозирана инфлация. Използва се за прогноза за вероятността от банкрут на фирмата Z-Score анализ. Определя се и влиянието на рентабилността на продажбите, обращаемостта на активите и финансовата ефективност в исторически и прогнозен период, Дю Понт анализ.

В сайта също се публикуват изготвени от www.sme-analysis.com актуални анализи от финансовата сфера – анализ на банковата система и други, придружени от инфографики, както и икономическа и финансова  информация.

 

Силвия Берова, Финансов Анализатор, silvia@sme-analysis.com