Анализ на финансовото състояние на МСП

http://www.sme-analysis.com/2016/07/01/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be/

Оценка на финансовото състояние и кредитоспособността на фирмата. Анализ на активите, пасивите и собствения капитал. Оценка на финансовата устойчивост на фирмата, и изготвяне на средносрочна прогноза. Анализът на финансовото състояние завършва със заключителна част, обобщаваща основните заключения, изводи и тенденции във финансовото състояние на анализираната фирма. Анализират се както МСП, така и големи корпоративни клиенти.

Анализът на финансовото състояние на компаниите е силно препоръчителен, за да се гарантира техния успех и растеж, за да бъде избрана правилната посока при управлението на дружеството и да се предотврати нежелана загуба или банкрут.

Финансовият анализ дава насоки и показва не само финансовата стабилност на компанията, но и слабите и силни страни в управлението.

Чрез добре изготвения финансов анализ, всяка компания е в състояние да оптимизира дейността си и да  избегне неудобства и да подобри финансовите си резултати.