БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ЮНИ 2016

http://www.sme-analysis.com/2016/07/30/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2016/

Банките в България, юни 2016
Основни Финансови Показатели

(За допълнителна информация, посочете с мишката елемент от графиката, и изберете от показателите – бутони над нея)

Източник : БНБ, тримесечни данни 30.06.2016.
Обработка на данните www.sme-analysis.com