Кой ще придобие банка Виктория

http://www.sme-analysis.com/2016/10/28/%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f/

Обявената в несъстоятелност Корпоративна Търговска Банка, собственик на 100% от капитала на банка Виктория, даде яснота за допуснатите купувачи до търга за банка Виктория. Това са Българо-Американска Кредитна Банка (БАКБ) и Търговска банка „Д“.

На първа фаза от наддаването, отпадат Инвестбанк, БТК, консорциумът между „Лев Инс“ и австрийския „Каблер Холдинг“, консорциумът между Hanson Asset Management и инвестиционния посредник „Еврофинанс“ (част от Еврохолд), а също и египетският строителен холдинг Zaghlout Holdongs – Egyptian Engineers Group, и „Транзакт Юръп Холдинг“.

По препоръка на БНБ допуснати са до търга само стратегически инвеститори – банки които са преминали прегледа на качеството на активите без надзорни препоръки.