Виртуална Валута във Швеция

http://www.sme-analysis.com/2016/11/17/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%88%d0%b2%d0%b5%d1%86%d0%b8%d1%8f/

riskbankШвеция обмисля проект за въвеждане на електронна крона в разплащанията си. Това е наложено от намалената употреба на традиционните платежни средства банкноти и монети.

С изпълнението на проекта швейцарската банка РискБанк би станала първата Централна Банка в света, въвела собствена виртуална валута.