ОЛП от БНБ за декември 2016 0.00%

http://www.sme-analysis.com/2016/12/01/%d0%be%d0%bb%d0%bf-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2016-0-00/

Основният лихвен процент се задържа и този месец на 0.00%, като не отчита промяна от първите месеци на 2016 г.