ОЛП от БНБ за януари 2017 0.00%

http://www.sme-analysis.com/2017/01/21/%d0%be%d0%bb%d0%bf-01-01-2017-0-00/

Основният лихвен процент за цяла година се задържа на 0.00%, като не отчита промяна през януари 2017 г.