ОЛП 0.00% за февруари 2017 обявен от Българската Народна Банка

http://www.sme-analysis.com/2017/02/02/%d0%be%d0%bb%d0%bf-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b8-2017-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/

Основният лихвен процент за цяла година се задържа на 0.00%, като не отчита промяна от февруари 2017 г.