Алфа банк продава дружеството си в Сърбия

http://www.sme-analysis.com/2017/02/03/%d0%b0%d0%bb%d1%84%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d1%8a%d1%89%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d1%81/

Гръцката Алфа банк обяви, че е съгласна да продаде целия капитал на своето дъщерно дружество в Сърбия на сръбския индустриален конгломерат MK Group.

Продажбата на Alpha Bank Srbija А. Д. е в пълно съответствие с изпълнението на плана за преструктуриране на Alpha Bank.
Сделката подлежи на одобрение от регулаторните органи, по информация от  Alpha Bank.
MK Group е собственик на сръбския кредитор AIK Banka. През юли, MK Група е закупила акциите, притежавани от миноритарни акционери AIK Banka.
Тази седмица, висш служител на фонда на Гърция за финансова стабилност (HFSF) заяви, че сръбските дъщерни дружества на всички четири гръцки банки са в продажба и че сделката за Alpha Bank Сърбия ще бъде приключена веднага. Продажбата на четирите сръбски дъщерни дружества е част от плановете на Европейската комисия за преструктуриране на четири гръцки системни кредитори, а именно Алфа банка, Пирея, Eurobank EFG и на Националната банка на Гърция (NBG).
Alpha Bank, която в момента разполага с 67 клона в Сърбия, влиза в сръбския пазар през 2002 г. През 2005 г. тя е придобила Юбанка, седмата по големина банка на Сърбия.
На други места в Югоизточна Европа (ЮИЕ), Alpha Bank също има присъствие в Македония, Албания и Румъния.
През март, Alpha Bank, продаде българския си клон си в България на Пощенска банка, подразделение на Юробанк И Еф Джи Гърция, през юли 2015 г., в разгара на гръцката банкова криза.