ОЛП 0.00% за март 2017 обявен от Българска Народна Банка

http://www.sme-analysis.com/2017/03/01/%d0%be%d0%bb%d0%bf-0-00-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82-2017/

Основният лихвен процент обявен от БНБ от 1 март 2017 година остава без промяна и запазва нивото си от 0.00%.

ОЛП
Основен Лихвен Процент на БНБ