Форум #NEXT DIFI 2016 София

На 30 септември 2016 в Sopharma Business Towers беше проведен форум #NEXT DIFI 2016, на който бяха разгледани темите за технологичните иновации и финансовите услуги, влияещи глобално върху кредитирането, купуването и инвестирането. Бяха представени мултимедийни презентации и панелни дискусии с участие на публиката, и на лидери на местни и международни банки и финансови организации. Те представиха свои прогнози и виждания за бъдещето на банковия и финансов сектор, както и за развиващите се иноват...
More

Заключение от направените стрес тестове

По данни на БНБ, и изявление на г-н Димитър Радев, управител на БНБ по повод прегледа на качеството на активите и стрес теста на банките са направени следните заключения : Банковата система е стабилна, като основният показател за финансовата устойчивост на банките (съотношение на базов основен капитал и рисково претеглени активи) е 18.9%, при регулаторен минимум от 4.5%. Банковата система е способна са абсорбира шокове при неблагоприятни пазарни условия. За европейските банки данните са зна...
More

Резултати от доклада на БНБ от прегледа на качеството на активите и стрес теста на българската банкова система

Днес в 13 часа, бяха публикувани в БНБ резултатите от Прегледа на качеството на активите и Стрес теста на българската банкова система, предоставени от независимите консултанти и обобщени от международната консултантска компания Делойт. В предоставените данни са направени следните основни изводи : ►Банковата система остава добре капитализирана, с капиталово съотношение на базовия собствен капитал от първи ред от 18.9%, значително над регулаторния минимум от 4.5%. ►Капиталовата адекватност на в...
More

Резултати от БНБ за Банковата система

По данни на БНБ, и изявление на г-н Димитър Радев, управител на БНБ по повод прегледа на качеството на активите и стрес теста на банките са направени следните заключения : Банковата система е стабилна, като основният показател за финансовата устойчивост на банките (съотношение на базов основен капитал и рисково претеглени активи) е 18.9%, при регулаторен минимум от 4.5%. Банковата система е способна са абсорбира шокове при неблагоприятни пазарни условия. За европейските банки данните са зна...
More

БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ЮНИ 2016

Банките в България, юни 2016 Основни Финансови Показатели (За допълнителна информация, посочете с мишката елемент от графиката, и изберете от показателите - бутони над нея) Източник : БНБ, тримесечни данни 30.06.2016. Обработка на данните www.sme-analysis.com
More

Дойче банк – най-рисковата банка

Какво се случва с Deutsche Bank? МВФ е обявил Дойче банк, за най-рисковата банка в света, която е и най-големият кредитор в Германия. Повод за това е станал провалът едно от нейните дружества в САЩ, на проведените стрес-тестове на федералния резерв. Акциите на компанията са се понижили с 45% през тази година. Банката отдава този факт на показаните слаби резултати в търговията и инвестиционното банкиране. Дойче банк има голямо присъствие в Лондон и вотът за напускане на Европейския съюз пр...
More

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА БЪЛГАРСКАТА БАНКОВА СИСТЕМА КЪМ 31 МАЙ 2016

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА БЪЛГАРСКАТА БАНКОВА СИСТЕМА И СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 МАЙ 2016 За периода 2014 - май 2016 г. броят на банките в българската банкова система отчита слабо негативно изменение, което потвърждава оформящата се тенденция към консолидация на банките, започнала още през 2013 година, със закриването на латвийския клон на Регионална Инвестиционна банка и придобиването на МКБ Юнионбанк от Първа Инвестиционна Банка през м. март 2014 г. Вследствие на дълговата криза в Гърция и получената държавн...
More