БНБ обяви ОЛП за май 2017 0.00%

Основният лихвен процент обявяван от Бъларската народна банка за пореден месец остава непроменен, със стойност 0.00%. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-8128394508049782", enable_page_level_ads: true });
More

ОЛП ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ

Основният лихвен процент (ОЛП) се определя основно от БНБ от 4 февруари 1991 година, когато се взима и решение от 7 февруари да стане 45%, а след това многократно се променя. ОЛП се определя като лихвен процент по кредити в лева, за рефинансиране на търговските банки от БНБ. С новия закон за БНБ от 10 юли 1997, банката обявява ОЛП за съответния период, като според методологията ОЛП е на база доходност на краткосрочните ценни книжа на паричния пазар. От 1 февруари 2005 година базата е равнищет...
More

ОЛП 01.10.2016 0.00%

ОЛП за повече от половин година запазва нивото от 0.00% От началото на 2016 г., когато за първи път през януари ОЛП падна до ниво 0.01%, за над половин година тенденцията се потвърждава и нивото на основния лихвен процент (ОЛП) запазва стойността си от 0.00%, по данни на БНБ. Този тренд поддържа постоянно понижение през последните години, като това трайно се отбелязва от началото на 2009 година, със отчетена стойност 4%.
More

ОЛП остава на ниво 0.00% 01.08.2016

ОЛП за седми пореден месец запазва нивото от 0.00% От началото на 2016 г., когато за първи път през януари ОЛП падна до ниво 0.01%, за шести пореден месец тенденцията се потвърждава и нивото на основния лихвен процент (ОЛП) запазва стойността си от 0.00%, по данни на БНБ. Този тренд поддържа постоянно понижение през последните години, като това трайно се отбелязва от началото на 2009 година, със отчетена стойност 4%.  
More