Приета оставка на Правителството

Приета оставка на Правителството
След загубата на изборите на ГЕРБ, днес беше приета оставката на правителството Борисов 2 от парламента, като неговата работа беше две години и 9 дни. Оставката беше приета с единодушие, 218 гласа ЗА, нето един ПРОТИВ и два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ.
More

БАНКИТЕ КЪМ СЕПТЕМВРИ 2016

БАНКИТЕ КЪМ СЕПТЕМВРИ 2016
Депозити, Кредити и Ликвидност на Банковата Система към Септември 2016 Според публикуваните предварителни данни от БНБ, броят на депозитите привлечени в българската банкова система през месец септември 2016 година, е общо почти 11 милиона лева, като този брой отчита незначително изменение спрямо предходната година и тримесечие. Дял от 95% от общо привлечените средства в банките показват дома...
More

ОЛП ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ

Основният лихвен процент (ОЛП) се определя основно от БНБ от 4 февруари 1991 година, когато се взима и решение от 7 февруари да стане 45%, а след това многократно се променя. ОЛП се определя като лихвен процент по кредити в лева, за рефинансиране на търговските банки от БНБ. С новия закон за БНБ от 10 юли 1997, банката обявява ОЛП за съответния период, като според методологията ОЛП е на база до...
More

ЕФЕКТА ОТ ПРОМЯНАТА В ЗАКОНА ЗА ДДС

ЕФЕКТА ОТ ПРОМЯНАТА В ЗАКОНА ЗА ДДС
Промяната в закона за ДДС, свързана с опрощаването на данъка върху дарените храни ще се равнява на десет милиона лева годишна загуба за държавата, по данни обявени от министъра на финансите, Владислав Горанов. Съгласно изменението в закона, търговците ще могат да даряват храни на стойност до 0.5% от годишния си оборот, а продуктите ще могат да се даряват до един месец преди да изтече срокът им ...
More

Кой ще придобие банка Виктория

Кой ще придобие банка Виктория
Обявената в несъстоятелност Корпоративна Търговска Банка, собственик на 100% от капитала на банка Виктория, даде яснота за допуснатите купувачи до търга за банка Виктория. Това са Българо-Американска Кредитна Банка (БАКБ) и Търговска банка "Д". На първа фаза от наддаването, отпадат Инвестбанк, БТК, консорциумът между "Лев Инс" и австрийския "Каблер Холдинг", консорциумът между Hanson Asset Man...
More

Приета Наредба №19 на БНБ за Кредитните Посредници

Приета Наредба №19 на БНБ за Кредитните Посредници
На 20 октомври 2016 г., БНБ прие наредба 19, с която се уреждат редът и условията за вписване и заличаване на кредитните посредници в публичен регистър на Централната Банка. Наредбата е свързана със Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите (ЗКНИП). Съгласно приетата наредба №19, лицата, които извършват кредитно посредничество по смисъла на ЗКНИП, трябва да подадат в БНБ необходим...
More

ОЛП 01.10.2016 0.00%

ОЛП за повече от половин година запазва нивото от 0.00% От началото на 2016 г., когато за първи път през януари ОЛП падна до ниво 0.01%, за над половин година тенденцията се потвърждава и нивото на основния лихвен процент (ОЛП) запазва стойността си от 0.00%, по данни на БНБ. Този тренд поддържа постоянно понижение през последните години, като това трайно се отбелязва от началото на 2009 година...
More

Юанът се нарежда до световните резервни валути

След въвеждането на еврото през 1999 година, което замени германската марка и френския франк, от 1 октомври 2016 китайският юан застава сред световните резервни валути на МВФ. Така китайската валута се нарежда до еврото, американския долар, британската лира и японската йена. Добавената валута заема трето място в световния паричен обмен, с почти 12% пазарен дял. Прогнозата включва ръст на...
More

Форум #NEXT DIFI 2016 София

На 30 септември 2016 в Sopharma Business Towers беше проведен форум #NEXT DIFI 2016, на който бяха разгледани темите за технологичните иновации и финансовите услуги, влияещи глобално върху кредитирането, купуването и инвестирането. Бяха представени мултимедийни презентации и панелни дискусии с участие на публиката, и на лидери на местни и международни банки и финансови организации. Те представиха ...
More