Германия председател на Г-20

Нов председател на Г-20
Председател на Г-20 ще бъде министърът на финансите на Германия Волфанг Шойбле. Деветнадесетте страни с най-силни икономики заедно с всички страни от ЕС, съставят групата на Г-20. В изявлението си, Шойбле обръща внимание на потенциалните икономически загуби, които страните биха могли да понесат в случай че се върнат към идеите на национализма и възможната изолация. Той отчита необходимостта от полагането на обединени усилия за преодоляването на глобални заплахи. Планирана е в Хамбург с...
More