Форум #NEXT DIFI 2016 София

На 30 септември 2016 в Sopharma Business Towers беше проведен форум #NEXT DIFI 2016, на който бяха разгледани темите за технологичните иновации и финансовите услуги, влияещи глобално върху кредитирането, купуването и инвестирането. Бяха представени мултимедийни презентации и панелни дискусии с участие на публиката, и на лидери на местни и международни банки и финансови организации. Те представиха свои прогнози и виждания за бъдещето на банковия и финансов сектор, както и за развиващите се иноват...
More