Краткосрочни Пасиви

https://www.sme-analysis.com/%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b8/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b8/

АНАЛИЗ НА КРАТКОСРОЧНИТЕ ПАСИВИ

Анализът на краткосрочните пасиви (short term liabilities) включва оценка на величината, структурата и динамиката им по групи, определяне на скоростта на погасяване на задълженията към доставчици.