КАПИТАЛ

https://www.sme-analysis.com/%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb/

АНАЛИЗ НА КАПИТАЛА

Анализът представя оценка на величината, структурата и динамиката на собствения капитал (Equity) по групи. Определя се величината на собствения основен капитал (Own Share Capital), и собствения оборотен капитал (Own Working Capital) към началото и края на разглеждания период, както и оценка на техните отклонения. Анализира се влиянието, което те са оказали върху динамиката на сума собствен капитал (Equity).