УСТОЙЧИВОСТ

https://www.sme-analysis.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82/

Финансовата устойчивост на фирмата е свързана с финансовия риск, произтичащ от използването на чужди капитали в бизнеса. По този начин се определя вероятността от изпадане в неплатежоспособност или фалит, свързани с дългове непогасими в краткосрочен план. Финансовата устойчивост е показател за степента на финансовия риск пред фирмата.

Оценка на финансовата устойчивост чрез показателя “Условия за финансова устойчивост” и чрез показателя “Ключови финансови съотношения”.