Ключови Финансови Съотношения

https://www.sme-analysis.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82/%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/

Оценка на финансовата устойчивост на фирмата чрез показателя “Ключови Финансови Съотношения”.

Определянето финансовата устойчивост чрез показателя “Ключови финансови съотношения” е свързано с използването на относителни показатели. Изчисляват се на база счетоводен баланс, и допълват оценката на финансовата устойчивост.

Разглеждат се коефициента на собствения капитал и дълга, на покритие, ливъридж-коефициент. Изчислява се и коефициент на финансиране на текущите активи, както и на финансиране на нетекущите със собствен капитал. Използва се също коефициента на постоянния капитал и на ликвидност.