Условия за Финансова Устойчивост

https://www.sme-analysis.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82/%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82/

Определяне на финансовата устойчивост на фирмата, чрез показателя “Условия за Финансова Устойчивост

Определянето финансовата устойчивост чрез показателя “Условия за финансова устойчивост” е свързано с използването на абсолютни показатели. За да е финансово стабилна фирмата, тя трябва да изпълнява всичките или част от шестте условия за финансова устойчивост – положителен собствен капитал, по-голям от финансовите задължения, както и сумарно собствения капитал и дългосрочните пасиви да превишава размера на дълготрайните активи на фирмата. Важно условие е и нетният оборотен капитал да има положителна стойност. От значение е и част от материалните запаси да не са финансирани от краткосрочни безлихвени задължения и текущата дейност да се финансира единствено от дългосрочни капиталови източници.